Tietosuojakäytäntö

Rekisteriseloste

 

1. Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioista vastaava henkilö

 

Pivis Ky, Y-tunnus 2481921-3

Suutarintie 3

90440 Kempele

 

Yhteyshenkilö:

Päivi Mathlin

Suutarintie 3

90440 Kempele

Puhelin: 040-9100081

Sähköposti: info@pivis.fi

 

2. Rekisterin nimi ja käyttötarkoitus

 

Piviksen kanta-asiakasrekisteri.

Kanta-asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään vain Pivis Ky:n asiakassuhteiden hoitoon, yhteydenottoihin sekä markkinointitarkoitukseen. 

 

Verkkokaupan liikennettä seurataan Google Analytics ja eTracker-ohjelmilla, joista saatavaa tietoa käytetään Piviksen toiminnan kehittämiseen ja

markkinointiin.

 

3. Rekisterin tietosisältö ja tietolähteet

 

Piviksen kanta-asiakasrekisteriin tallentuu asiakkaan itsensä luovuttamia tietoja, jotka on kerätty tilauksien tai kanta-asiakkaaksi rekisteröitymisen yhteydessä. Kerättäviä tietoja ovat:

- nimi

- osoite

- puhelinnumero

- sähköpostisoite

- käyttäjätunnus ja salasana (salattu myös Piviksen henkilökunnalta).

 

Verkkokaupan liikennettä seuraavat Google Analytics ja Etracker tilastoivat verkkosivuston kävijämääriä ja käyttäjien toimintoja (esim. sivustolla vietetty aika ja selatut sivut) ja luo niistä raportteja. Raporteista ei voi tunnistaa yksittäistä kävijää.

 

4. Tietojen luovutus

 

Asiakkaiden henkilötietoja tai verkkokaupan liikennettä kuvaavia tilastoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

 

5. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Kanta-asiakasrekisterin sekä GoogleAnalyticsin ja eTracker-ohjelmiston keräämät tilastot ovat luottamuksellista tietoa ja ne on talletettu suojatuille palvelimille. Järjestelmiin pääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Piviksen toimitiloissa olevat laitteet ja järjestelmät on suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla ja ne sijaitsevat lukituissa tiloissa.

 

6. Rekisteröidyn tarkistus- ja kielto-oikeus

 

Kanta-asiakasrekisteriin liitetyllä henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkistuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle (Päivi Mathlin, info@pivis.fi).

 

Kanta-asiakasrekisteriin liitetyllä henkilöllä on myös oikeus kieltää rekisterinpitäjää käyttämästä häntä koskevaa tietoa markkinointiin. Kiellon voi tehdä esim. sähköpostitse osoitteeseen pivis@kolumbus.fi tai vastaamalla uutiskirjeen linkkiin "En halua enää uutiskirjettä".

 

7. Tietojen korjaaminen

 

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa ja täydentää rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Tietojen korjaamista koskevissä asioissa tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön (Päivi Mathlin, info@pivis.fi).